Anuals

Les lents de contacte anuals tenen com a gran avantatge un ampli ventall de possibilitats. Al ser de fabricació, permeten a l’usuari disposar d'una lent completament adaptada a la seva estructura d'ull i a totes les seves necessitats. Contràriament a aquestes, la resta de lents de contacte poden no tenir alguns paràmetres disponibles, com per exemple un astigmatisme o una miopia molt elevats, ortoqueratologia, queratoconos i ull sec, entre d’altres.

Al ser de reemplaçament anual, aquest tipus de lents de contacte requereixen d’un sistema de neteja més rigorós que totes les altres, amb solucions de peròxid i neteges enzimàtiques setmanals.

Pel que fa als materials, a diferència de totes les altres, les lents de contacte anuals poden ser rígides de gas permeable “RPG” i toves.

Les lents de contacte anuals estan disponibles per a tot tipus d’ametropies i graduacions.

Consulti al seu especialista de la vista.