Monofocals

Les lents monofocals són les més utilitzades i son aquelles lents que tenen la mateixa graduació a tota la superfície. És a dir, tenen una sola distància focal i una sola graduació que permet oferir sempre una mirada completament natural. Amb les lents monofocals es pot corregir qualsevol error refractiu o emmetropia com ara la miopia, hipermetropia, astigmatisme o presbícia.