Progressius

Les lents progressives son les lents més evolucionades del mercat: amb una mateixa ullera tenim la possibilitat de veure-hi correctament a totes les distàncies, fóssim amb anterioritat portadors d'ulleres o no. Les lents progressives permeten als prèsbites* una visió correcte a totes les distàncies, en el pla llunyà, mitjà o proper, amb una suau transició d'una a l'altra, sense "salts" o “talls” entre elles, com sí que passa amb les lents bifocals. Al no tenir aquests “salts” o "talls" que delimiten els camps de visió, les lents progressives donen un aspecte completament natural als ulls. 

Les lents progressives estan realitzades d'acord a la forma natural de mirar de les persones; per això, la seva part superior està ideada per permetre una visió òptima en el pla llunyà, la part del mig per oferir una bona visió a distàncies intermèdies i la inferior per proporcionar nitidesa al pla proper.

* La presbícia no és una patologia, és una dificultat visual conseqüència natural del pas del temps. Les persones que tenen vista cansada, conegudes també com a prèsbites, perceben borrosos els objectes que es troben situats al pla proper. Aquesta és la raó de que, amb freqüència, allunyin dels seus ulls el objectes que exigeixen realitzar un enfocament de visió propera.