Tractaments


ANTI-REFLECTANT

Les lents anti-reflectants son lents que bloquegen els reflexes i enlluernaments de la llum. Proporcionen una visió millorada, una mirada més nítida i un aspecte més natural, ja que sembla que no portis vidres. En les lents, la acció de la llum (natural o artificial) provoca enlluernaments i reflexes que resulten incòmodes pels nostres ulls i dificulten la visió. Les lents anti-reflectants doncs disminueixen al màxim els reflexes, eviten enlluernaments i incrementen la nostra qualitat visual. En conseqüència, l’usuari guanya comoditat, disminuint així la fatiga visual.


ENDURIT

Les lents orgàniques son especialment recomanables, gràcies a que el seu baix pes específic les fa especialment lleugeres. No obstant, la superfície de la lent sense tractar és relativament tova, per la qual cosa no resisteix gaire bé les ratllades. Per tal de satisfer les màximes exigències, és precís protegir la seva superfície amb un tractament d’endurit. La sensació d’imatge borrosa i la pèrdua d’estètica son les principals conseqüències de les ratllades. La capa d’endurit eleva considerablement la resistència a les ratllades, augmentant així la seva duració.


POLARITZAT

El filtre polaritzat de les lents funciona permetent el pas dels raigs verticals, útils per la visió, i bloquejant los oblics, que son els que produeixen enlluernament. Això fa possible que filtri la llum que es reflexa sobre superfícies planes tals com l’aigua, l’asfalt, la pintura dels cotxes, la neu o la sorra, millorant la qualitat de visió, la percepció dels colors i la definició de les formes. El filtre polaritzat és especialment útil per la pràctica esportiva i per la conducció.


FOTOCROMÀTIC

Les lents fotocromàtiques estan dissenyades per adaptar-se ràpidament i passar de ser clares en ambients interiors a enfosquir-se completament sota un sol intens, cosa que suposa un clar avantatge respecte les lents blanques. Les lents fotocromàtiques s’adapten contínuament als canvis de llum, de tal manera que sempre tenen el to exacte que necessitem. Son dues ulleres en una: lents transparents a l’interior i lents de sol a l’exterior. A més a més, proporcionen una excel·lent protecció contra els raigs UV.


FILTRE LLUM BLAVA

Les lents amb filtre bloquejador de llum blava* filtren selectivament la llum, eliminant la llum blava-violeta nociva i els raigs UV que provoquen l’envelliment precoç dels nostres ulls. Es tracta d’un nou tractament que protegeix els nostres ulls bloquejant la radiació de la llum perjudicial provinent de les pantalles led tals com mòbils, tauletes, monitors, televisions, etcètera… prevenint d’aquesta forma els efectes nocius derivats de l’exposició continuada a aquests dispositius. Així mateix, les lents amb filtre bloquejador de llum blava* redueixen la fatiga visual que ens provoca estar tantes hores davant de pantalles digitals i milloren el contrast i la nitidesa evitant l’enlluernament de tots aquests dispositius.
*Comercialment aquestes lents són conegudes com: iBeslayt, Prevencia, BlueProtect, etc…


EMMIRALLAT

Les lents emmirallades consten d’una capa de tractament reflectant a seva la cara externa que permet reflectir l’entorn i, evidentment, la llum, protegint els ulls de l’excés de lluminositat de la llum directa i dels reflexes que es produeixen en superfícies com l’aigua, la sorra, la neu o l’asfalt. Els tractaments emmirallats creen un efecte interessant a les lents, des d’una lleugera brillantor a un tractament totalment emmirallat. De fet, quan més potent sigui l’emmirallat, més s’alteraran els colors i més s’enfosquirà la visió, però més gran serà la protecció enfront la llum intensa. Per això, les lents emmirallades estan especialment recomanades per la pràctica esportiva l’aire lliure en dies de molt de sol. A més a més, redueixen el risc de patir fatiga ocular, ja que proporcionen una visió relaxada.

COLOR

És molt important que, independentment del seu color, les lents colorejades no alterin ni modifiquin els colors naturals dels objectes i de l’entorn que estem mirant. La funció més important d’unes ulleres de sol és el bloqueig de la llum perjudicial que prové dels raigs ultra violetes, però no haurien d’alterar la percepció i la nitidesa. Els colors de filtres de protecció solar més utilitzats son el gris, el marró i el verd. Tots ells han d’augmentar el contrast i permetre la percepció dels colors amb molt poques alteracions. 

Grisos:  son els més habituals i els més apropiats per un ús general. Transmeten uniformement la llum a través de l’espectre i respecten millor els colors naturals. S’indiquen especialment per conduir. Serveixen també si es pateix “qualsevol error refractiu” i es una bona opció per a qui només té vista cansada.
Marrons:  ofereixen una visió còmode i reflecteixen els colors càlids però sense realitzar grans alteracions dels colors. També milloren els contrasts i augmenten la profunditat de camp per la qual cosa resulten ideals pels esports a l’aire lliure. Solen ser una bona opció per persones miops i astigmàtiques.
Verds:  permeten percebre els colors sense quasi bé alteracions, això vol dir que veiem les imatges de la forma més natural possible. Redueixen la llum visible sense interferir en la claredat de la visió, donant una imatge òptima. Recomanables per esports nàutics i persones amb hipermetropia.
Taronja o grocs:  son adequats para utilitzar-los en condicions de baixa lluminositat, com dies amb boira, dies ennuvolats o en la conducció de nit, ja que afavoreixen un augment dels nivells del contrast, per la qual cosa NO son vàlids per utilitzar-los en dies assolellats.